Besluiteloos bestuur

Gisteravond werd aan de gemeenteraad de begroting gepresenteerd voor de komende 4 jaren. Na het college uitvoering aangegeven had dat er eigenlijk niet zo heel veel gebeurd, mochten de fracties reageren. Over een paar weken vindt het debat plaats en zal de begroting (wellicht aangepast) vastgesteld gaan worden.

Gemeenteraadslid Maurits Habraken deed de inbreng namens SAMEN:

Geacht college en ondersteunde ambtenaren, dankjewel en complimenten voor het opstellen van deze, in de woorden van de wethouder, “solide” begroting. 

Zoals ook al vermeld in de samenvatting is het geen verrassende en vernieuwende MeerjarenProgrammaBegroting (MPB). We zijn echter een welvarende gemeente, in een welvarend land, en hebben het over het algemeen goed voor elkaar, wat ook gereflecteerd wordt in deze MPB. Natuurlijk zijn we blij te lezen dat vanaf 2023 de begroting weer sluitend zal worden, dat de algemene reserves op termijn weer op peil gebracht kunnen worden en dat de beoogde grip op de kosten / bezuinigingen op zorg- en sociaal domein vooralsnog doel lijken te treffen. Dat laatste is voor de fractie SAMEN ook meteen een zorgpunt, daar de daadwerkelijke consequenties voor diegenen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein, vooralsnog niet duidelijk zijn. We dienen er met z’n allen voor te blijven waken dat we de sociale gemeente blijven die we claimen te zijn. 

Een ander belangrijk aandachtsgebied voor de fractie SAMEN is betaalbaar wonen en woningbouw. Er zijn voldoende plannen, maar het is niet duidelijk wat de resultaten en consequenties op termijn zullen zijn. We zijn erg teleurgesteld dat we niet uit kunnen kijken naar een snelle uitbreiding van het aantal betaalbare woningen ondanks de gestage vorderingen van project de Jonkvrouw. Sterker nog, we zijn bang dat als we zo doorgaan dat we alleen maar minder sociale huurwoningen zullen krijgen in plaats van meer. We willen hier echt snel verbeteringen in gaan zien! 

De formulering die gebruikt wordt over de status mbt Laco geeft ons niet echt het vertrouwen dat we tot de gewenste oplossing gaan komen: Te lezen is: “We gaan ervan uit dat in 2021 een nieuwe exploitatie/dienstverleningsovereenkomst met Laco kan worden gesloten althans zal het eindresultaat van de gesprekken er liggen. In 2022 wordt duidelijk hoe de toekomst van zwembad De Smelen eruit ziet en wat de structurele kosten zijn.”
Wij hadden toch echt heel graag gezien en zijn er ook vanuit gegaan dat we dat toch echt al in 2021 duidelijk zouden hebben!

Onderwerpen als Laco, maar zeker ook Hofdael en het IHP laten zien dat er plannen genoeg zijn, maar dat het bij zowel de raad als het college regelmatig ontbreekt aan daadkracht en besluitvaardigheid om tot concrete realisering te komen.

Dat er weinig ambitie in deze begroting aan de dag gelegd wordt, is begrijpelijk in het licht van de a.s. verkiezingen en daarmee wordt de spreekwoordelijke ‘schone lei’ geboden aan het nieuwe college.

Ondanks een aantal kritische noten en aandachtspunten, kan de fractie SAMEN op dit moment grotendeels met de voorgelegde begroting meegaan. 

Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *