SAMEN aan de slag: Compensatie energiekosten

De energiekosten zijn flink opgelopen en dat levert voor mensen met een kleine beurs flink problemen op. In oktober zijn er vragen gesteld aan het college over de energiearmoede in Geldrop-Mierlo en hoe we daar als gemeente mee om gaan. Het antwoord maakte helaas niet veel duidelijk. In het antwoord werd aangegeven dat ze uiterlijk op 31 december de raad zouden informeren waar wij staan als gemeente en hoe we het verder willen aanpakken. Tijd dus voor nieuwe vragen:

De energiekosten zijn flink opgelopen en dat levert voor mensen met een kleine beurs flink problemen op. In oktober 2021 zijn er vragen gesteld over de energiearmoede in Geldrop-Mierlo en hoe we daar als gemeente mee om gaan.

In de beantwoording geeft het college aan:
“Omdat we kiezen voor een duurzame, regionale aanpak waarin ook de maatschappelijke partners zijn betrokken, kiezen we ervoor om energiearmoede op de lange termijn te bestrijden. Uiterlijk voor 31 december informeren wij u waar wij staan en hoe we het verder willen aanpakken.”

Graag willen we van u weten:

  1. Is er al iets te melden? Wat is de status? En kunt u laten weten waarom het nie op tijd gelukt is de raad op de hoogte te brengen?
  2. SAMEN is van mening dat we natuurlijk moeten kijken naar de lange termijn, maar dat we zeker moeten helpen waar de hoge kosten problemen opleveren op korte termijn. Hoe gaat het college borgen dat we mensen niet letterlijk in de kou laten staan?
  3. Ziet het college risico’s voor het niet op gemeentelijk niveau helpen van deze kwetsbare groep op de lange en de korte termijn in termen van maatschappelijke kosten, persoonlijk leed, etc.? Wat gaat het college doen om deze risico’s zo klein mogelijk te houden?
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *