Is het vangnet goed gesloten?

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is door de gemeente gestopt met de subsidiëring van het schoolzwemmen. Om particuliere zwemles voor een bepaalde doelgroep nog steeds mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad destijds besloten een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen. We willen graag weten of deze vangnetregeling voldoende is. SAMEN heeft hierover dus vragen gesteld.

De vragen aan het college:

  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat zwemles had via het schoolzwemmen in de laatste 3 jaren dat we schoolzwemmen in Geldrop-Mierlo hadden en hoeveel kinderen via deze weg hun diploma behaalden?
  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat, sinds de vangnetregeling bestaat, zwemles hebben in onze gemeente (dus bij de 4 aangewezen zwemscholen) en hoeveel dat doen via de vangnetregeling? Misschien is er ook al iets te zeggen over het aantal diploma’s?
  • Is het bedrag van € 20.000,- een reëel bedrag gebleken?
  • Heeft u het gevoel dat de regeling voldoende bekend is bij onze inwoners?

We hopen natuurlijk dat de regeling zo uitgevoerd wordt dat iedereen die het nodig heeft ook daadwerkelijk geholpen wordt om de kosten van de zwemlessen te dragen. Ieder kind zou minimaal 1 zwemdiploma moeten kunnen halen, ook als de ouders het geld niet hebben om de lessen te betalen.