Chaos milieustraat

In de raadsvergadering van 12 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om te tarieven van de milieustraat drastisch te verhogen. De inkomsten moesten met een ton per jaar verhoogd worden. SAMEN heeft tegen dit plan gestemd omdat je met het verhogen van de inkomsten niet perse zorgt dat er ook beter ingezameld wordt. Als je even iets beter nadenkt, kan iedereen bedenken dat mensen bij een extreme verhoging van de tarieven naar oplossingen gaan zoeken buiten de milieustraat om en mocht je per ongeluk al in de rij staan, en je weet niet dat je het dubbele of meer dan vorige week moet betalen, dan kan dat zomaar voor flinke discussies gaan zorgen. En dan niet met diegene die dit besluit genomen heeft, maar met de medewerker van de milieustraat die die dag de ondankbare taak heeft om als spreekwoordelijke boksbal te dienen aan de poort.

SAMEN is van mening dat het plan niet doordacht is en dat er overhaast een besluit genomen is door vrijwel de voltallige raad (alleen SAMEN heeft tegen gestemd). We hebben aan de wethouder vragen gesteld:


Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

 • Kunt u een overzicht geven van de tarieven bij de milieustraat in 2018 en in 2019?
 • Kunt u aangeven hoe u uitvoering heeft gegeven aan het amendement van 12 november jl. als het gaat om de tarieven van de milieustraat?
 • Is het niet mogelijk gebleken in het systeem om mensen na een aantal bezoeken meer te laten betalen? Of is er een andere reden waarom mensen meteen bij het eerste bezoek al zoveel meer moeten betalen?
 • Is er overlegd met de medewerkers van de milieustraat over de uitvoering en wat werkbaar is?
 • Is er overlegd met de gemeente Heeze-Leende of er een mogelijkheid is om tarieven gelijk te trekken? Of was de tijd te kort die u van de gemeenteraad gekregen heeft en zijn wijzigingen overhaast doorgevoerd?
 • Bent u het met SAMEN eens dat de inwoners recht hebben op een uitleg waarom de tarieven zo drastisch verhoogd zijn? Kunt u aangeven hoe u dat gaat doen (tot nu toe is het in ieder geval nog niet duidelijk voor het overgrote deel van de bezoekers van de milieustraat)?


Helaas is tot op heden bij de milieustraat zelf niet te zien dat de tarieven zo extreem verhoogd zijn. Dit levert uiteraard veel discussie aan de poort op want daar worden mensen geconfronteerd met de nieuwe prijzen.


 • Heeft u (net als SAMEN) al signalen ontvangen van problemen aan de poort bij de milieustraat? Zo ja, wat gaat u doen om de discussies te verminderen en om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de milieustraat niet als boeman aangesproken worden.
 • Gaat u de medewerkers van de milieustraat alsnog betrekken bij het zoeken naar oplossingen?


Het is de bedoeling dat de inkomsten op de milieustraat verhoogd worden. SAMEN heeft natuurlijk al aangegeven dat het verhogen van tarieven niet perse betekent dat er meer inkomsten zijn.


 • We zien graag na een bepaalde periode (liefst natuurlijk zo snel mogelijk, maar het moet wel meetbaar zijn) een evaluatie met daarin minimaal:
  - de extra kosten die gemaakt worden aan de poort
  - de extra kosten voor het ruimen van gedumpt afval
  - de opbrengsten van de milieustraat
  - de wachttijden aan de poort.

Kunt u dit toezeggen?


SAMEN is van mening dat het niet zo kan zijn dat de medewerkers van de milieustraat zich de hele dag moeten verantwoorden voor een (misschien niet helemaal goed doordacht) besluit van de gemeenteraad. Het besluit is nu eenmaal genomen en is niet zomaar terug te draaien maar de vraag is nu wel hoe we met deze situatie omgaan zonder dat de verkeerde mensen aangesproken worden op deze stijging van de tarieven.