Nog steeds geen duidelijkheid over zwembad

Ook SAMEN wil dat er een kwalitatief goede en duurzame zwemvoorziening blijft bestaan in onze gemeente. Het huidige zwembad De Smelen is aan renovatie of vervanging toe. Een nieuw zwembad bouwen op een andere locatie in onze gemeente klinkt wellicht als een aantrekkelijk alternatief maar is in onze ogen niet realistisch.

Het laatste plan wat LACO voorlegde was evenmin realistisch en voldeed niet aan de wensen. Hand in eigen boezem stekend is de gemeenteraad ook niet duidelijk geweest in de kaderstelling richting LACO. SAMEN heeft de raad daar meerdere keren op gewezen. De raad zegt eerst met een blanco vel te willen beginnen (belangrijkste reden daarvoor was dat er steeds gedoe was over wel of geen woningen), dan komt LACO met een voorstel waarin woningen genoemd worden, dat lieten de kaders tenslotte toe. En de raad reageert daar dan weer op dat er toch echt geen woningen mogen worden gebouwd.


Wij zijn van mening dat LACO een reële kans verdient om met een duurzaam en realistisch plan te komen, waarmee we voor de minimaal de komende 20 jaar verzekerd zijn van een goede zwemvoorziening en zullen in aanloop naar de komende raadsvergadering meewerken aan het opstellen van een duidelijke, kaderstellende opdracht richting het college om dit te bewerkstelligen.