1. Miranda Verdouw

Miranda Verdouw was lijsttrekker voor de SP in 2010 en in 2014. Na 4 jaar fractievoorzitterschap werd ze wethouder. Omdat er nog veel te doen is in Geldrop-Mierlo wil ze graag met SAMEN laten zien dat politiek bedrijven anders kan. De afkeer van politiek van mensen komt ergens vandaan. Dat moet te veranderen zijn. Noem het idealisme, maar geen onmogelijkheid!

2. Maurits Habraken

Ik ben Maurits Habraken, bijna 50 jaar oud en geboren en getogen in Geldrop. In het dagelijkse leven ben ik werkzaam als leerexpert en trainer bij ASML en daarnaast heb ik een coaching praktijkje waarin ik mensen begeleid in hun persoonlijke groei en leerprocessen.

Ik ben zo’n 15 jaar geleden politiek actief geworden om op die manier een stukje bij te willen dragen aan een betere samenleving. Dat heb ik jarenlang gedaan met een SP pet, strevend voor een solidaire samenleving en met de overtuiging dat we onze rijkdom en welvaart wat eerlijker zouden kunnen verdelen.

Mijn motivatie om me voor SAMEN verkiesbaar te stellen is nog steeds met dezelfde intentie om een stukje bij te kunnen dragen voor een betere en eerlijkere samenleving. Om te beginnen door te luisteren en te begrijpen en de verbinding aan te gaan om met elkaar SAMEN te werken. Ik vind Geldrop-Mierlo een fijne plek om te leven en wil me inzetten om dat voor iedereen nog wat beter te maken. De gemeente dient daarin faciliterend te zijn om goede initiatieven mogelijk te maken en zorg te dragen dat een ieder gelijkwaardige kansen heeft. Dat lukt het beste met een gemeenteraad en een college dat samenwerkt en elkaar versterkt in de kwaliteiten die een ieder heeft. SAMEN kunnen we veel mogelijk maken.

3. Robin Liebreks

Al jaren ben ik actief lid van Carnavalsvereniging de Spruwwejagers in Mierlo, ben al enkele jaren jeugdtrainer bij SV Braakhuizen en ben jarenlang trainer/lid geweest van VV Mifano.
Maar wat heeft dat nu te maken met politiek? Of met onze partij SAMEN?

Als carnavalsvereniging organiseer je vele evenement voor mensen uit de gemeenschap, bij de voetbalverenigingen leer je om SAMEN met een groep mensen een doel te behalen maar ook hoe je überhaupt bij het doel kan komen.
Her samenwerken als team, maar ook het luisteren naar elkaar.

Samen komen, samen een tactiek  bedenken, samen organiseren, samen leven.
Een kleine opsomming van allemaal dingen die terugkomen binnen de verenigingen maar ook zeker binnen de gemeente.
Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat we SAMEN komen?
Hoe kunnen wij SAMEN ons doel te bereiken?
Hoe kunnen we SAMEN dingen organiseren om te genieten van onze gemeente en onze gemeenschap. Oftewel, hoe kunnen wij SAMEN in Geldrop-Mierlo leven.

Dingen die je leert door ze aan te pakken, in gesprek te gaan en zo te luisteren naar verschillende ideeën. SAMEN kunnen wij binnen de gemeente veel dingen bereiken, mits we samenwerken. Wij als SAMEN, willen dan ook graag samenwerken, willen met u in gesprek gaan en willen naar u luisteren.
Wij willen dingen aanpakken in plaats van laten liggen en daardoor SAMEN doelen bereiken.

Mijn naam is Robin Liebreks, 25 jaar oud, geboren in Geldrop en getogen in Mierlo.
Opgegroeid in onze gemeente. En SAMEN met u, wil ik er voor zorgen dat onze gemeente nog mooier wordt en kinderen daar gelukkig groot gebracht kunnen worden!

4. Ed van den Berg

Politiek is net als in het leven, in je relatie, op je werk, binnen je vereniging: het is geven en nemen maar ook meebewegen, door juist het er met elkaar over te hebben, naar elkaar luisteren, begrijpen, standpunten delen en stappen zetten... SAMEN.

Ik ben Ed en ook bekend als Eduard van den Berg, Geldroppenaar opgegroeid in “Broakese”, naar de Sancta Maria Mavo gegaan waar ik ook veel Mierlonaren heb mogen ontmoeten.

Ik, Ed, heb géén duidelijke politieke kleur. Maar ik ga mij zeker verbinden met de 55-plusser in onze gemeente, opgaan in mijn hoofdthema “vergrijzing zichtbaar maken”. Onderwerpen als eenzaamheid aanpakken, toegankelijkheid vergroten tot mensen en middelen dat is mijn drijfveer.

5. Monique van de Stolpe

Ruim 15 jaar geleden sloot ik me aan bij de SP, omdat ik mijn stem wilde laten meetellen. Langzaamaan is toen mijn interesse in de politiek gegroeid al had ik nog wel  twijfels over hoe politiek bedreven wordt. Verschillende partijen lijken vaak lijnrecht tegenover elkaar te staan terwijl het juist de bedoeling is gezamenlijk een doel te bereiken.

Vijf jaar geleden kwam ik in contact met Miranda Verdouw en zag dat politiek bedrijven ook op een andere manier kan en ben actief mee gaan praten in het bestuur van de SP Geldrop-Mierlo. Als fractie-assistent in de gemeenteraad heb ik een jaar lang ervaring kunnen opdoen. Vooral de onderwerpen zorg en onderwijs lagen me na aan het hart.

Toen ik hoorde van de partij SAMEN en het feit dat Miranda haar ideeën binnen deze partij nog meer kan uitdragen was ik om. Door mijn ervaringen als mantelzorger en pleegmoeder weet ik dat er nogal wat struikelblokken kunnen zijn, daarom is het mijn doel om met SAMEN onze mooie gemeente Geldrop-Mierlo op alle gebieden nog mooier, beter, toegankelijker en socialer te maken. Dit wil ik doen mede door middel van het in gesprek gaan met inwoners. SAMEN bereik je meer!


6. Linda van de Donk

Een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij is een belangrijke drijfveer in mijn leven. Ik geef hier vorm aan door allerlei vrijwilligerswerk te doen en vooral door in mijn eigen leven toe te passen waar ik in geloof: integriteit, gelijkwaardigheid, duurzaamheid en positiviteit. Dat is waar ik voor sta en wat ik met me meebreng naar de lokale politiek. Als optimistische realist ben ik iemand die kansen ziet en de win-win opzoekt: in verbinding met elkaar en met zorg voor de inwoners en natuur van Geldrop-Mierlo. SAMEN, dus!


7. Tom van den Reek

Laat ook ik me eens aan jullie voorstellen. Mijn naam is Tom van den Reek (26). Mijn hele jonge leven woon ik al in Mierlo, daar waar ik het liefst ook niet meer weg ga. Er is geen ander dorp zoals ons Mierlo. Nu Geldrop en Mierlo samen 1 zijn, zijn ze ook samen groot! De gemeente is ineens groter geworden en de kansen in de regio zijn veel groter. Het samengaan van deze 2 dorpen heeft ons veel profijt gegeven en een betere toekomst. Naast het wonen werk ik ook in een supermarkt in Mierlo wellicht heb je me daar al vaker zien rondhangen. Verder hou ik ook veel van toneel en ben ik lid van het Mierlo's amateurtoneel. In november en december heb ik nog een grote hobby dat is het helpen van de grootste kindervriend van Nederland. Dit doe ik ieder jaar met veel plezier.

Politiek heeft mij al geruime tijd geïnteresseerd. Eerst bij de SP. Maar door veel te veel op mijn hals te halen moest ik kiezen voor het belangrijkste, dat was mijn opleiding. Nu ik klaar ben daarmee en verder kan kijken, kwam de nieuwe partij van Miranda op mijn pad. SAMEN, een nieuwe lokale partij die wel denkt aan beide dorpen. Of je nu uit Mierlo of uit Geldrop komt SAMEN zijn we 1. SAMEN gaan we ervoor zorgen dat de besluiten die genomen moeten worden goed doordacht en het beste voor ons allen zijn. Ik ben trots om mee te mogen helpen bij deze partij en voor de inwoners van Geldrop en Mierlo.

Stem op SAMEN zodat we met zijn allen een nog betere gemeente kunnen worden waar we SAMEN met zijn allen fijn kunnen wonen.


8. Mirjam de Jonge

De belangrijkste reden om me bij SAMEN aan te sluiten is de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen met regie over uw eigen leven en zo nodig met de zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Dit moet naar mijn idee makkelijker geregeld worden. 

Maar ook moet er extra aandacht komen voor sporten voor (lichamelijk) gehandicapten. Het is toch raar dat ik helemaal naar Den Bosch moet om te kunnen sporten.

Verder vind ik het heel erg belangrijk om mensen te verbinden en om naar ze te luisteren. Vandaar dat ik al sinds 2002 in de Cliëntenraad van MEE zit. 

9. Wim Cuijten

Gezond opgroeien in een veilige omgeving. Je talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen. Mee te kunnen doen in de samenleving, gerespecteerd te worden en je gewaardeerd en gehoord te voelen. Maar vooral gelukkig te kunnen leven en wonen.

Dit kunnen we SAMEN voor elkaar krijgen en niet alleen. Ook in de politiek zal hier SAMEN aan gewerkt moeten worden. Ik ben Wim Cuijten geboren in Mierlo en al ruim 50 jaar woonachtig in Geldrop. Ik ben mijn hele leven al actief in het sociale domein zowel professioneel als vrijwilliger in Geldrop-Mierlo bij allerlei activiteiten en initiatieven. Nu wil ik me nu ook in gaan zetten om op het snijvlak van de politiek en het echte leven in Geldrop-Mierlo, het bovengenoemde ideaal te realiseren en dat voor zo veel mogelijk medebewoners. In de nieuwe partij SAMEN heb ik deskundige medestanders gevonden waarmee ik graag deze reis wil maken.

Gelooft u ook in deze uitgangspunten en deze aanpak? Dan kunt u lid worden van onze club en ook meedenken en meedoen. Voor meer informatie kunt u mailen naar info@samengeldropmierlo.nl.

10. Kiki Engels

Al sinds ik me kan herinneren zit ik vol idealen en ben ik betrokken bij de samenleving. Daardoor ben ik ook politiek geïnteresseerd. In de loop der jaren hebben diverse landelijke politieke partijen, zoals bij velen van ons, mij teleurgesteld, dus de uitnodiging om mee te werken aan SAMEN kwam als geroepen.

Sinds ruim 2 jaar woon ik weer in Geldrop en ervaar deze gemeente als een zeer sociale, warme omgeving in een prachtige groene natuur. Dagelijks geniet ik hier weer van met mijn hond Ica.

Geldrop besturen kan anders, namelijk SAMEN. SAMEN kunnen we er voor zorgen dat het hier fijn blijft om te wonen.

11. Mijke Peters

Ook ik wil me graag even voorstellen. Ik ben Mijke Peters, opgegroeid in Geldrop, 20 jaar en daarmee de jongste kandidaat van SAMEN. Het begon als een grap toen Miranda bij Taste kwam eten: "Mijke dat is echt iets voor jou. Dat kun jij". En vervolgens tekende ik een paar weken later de formulieren. Wat moet ik toch in de politiek, dacht ik in eerste instantie, maar ondertussen ben ik om. Juist vanwege mijn leeftijd kijk ik op een andere manier tegen zaken aan en ervaar ik bepaalde zaken wellicht anders dan anderen.

Ik studeer momenteel Vastgoed en Makelaardij in Eindhoven en de rest van mijn vrije uren ben ik aan het werk bij Grand Cafe Taste in Geldrop. Hier ontmoet ik veel verschillende mensen en hoor ik veel verschillende meningen. Iets wat altijd goed van pas komt, wil je SAMEN iets bereiken.

Door me verkiesbaar te stellen voor SAMEN wil ik graag een bijdrage leveren aan de samenleving in het algemeen en de gemeente Geldrop-Mierlo in het bijzonder. Positief, betrokken, flexibel, oprecht en gedreven zijn eigenschappen die mij kenmerken. Dit zijn ook de woorden die ik graag mee wil nemen binnen de partij.

SAMEN kunnen we er voor zorgen dat Geldrop-Mierlo een nog fijnere gemeente wordt dan dat het al is.

12. Khiron Roos

Ik ben 23 jaar jong, studerend aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, om uiteindelijk Docent Beeldende Kunsten te worden.
Graag wil ik me inzetten voor de jeugd. Niet perse een plek maken waar ze terecht kunnen, maar er vooral voor zorgen dat er mensen komen waar ze mee kunnen praten. "Er zijn voor de jeugd", deze is immers ook de toekomst. Er moet echt meer jeugd in de gemeenteraad komen.
Omdat ik mijn kennis en ervaring deel in de kunst en cultuur van de wereld, wil ik me ook inzetten in de kunst en cultuur van Geldrop en Mierlo.
Ook hebben vrede en veiligheid mijn interesse getrokken.

13. Kevin Erken

Ik ben Kevin Erken, een 24 jaar geleden geboren in Capelle aan den IJssel en grotendeels opgegroeid in Vlaardingen. Sinds 2016 ben ik woonachtig in Mierlo waar ik in het begin heel erg heb moeten wennen. Het is ook niet niks, verhuizen van de grote stad naar een klein dorpje als Mierlo. Al snel leerde ik Mierlo zien als een nieuw thuis. Waar de meeste mensen nog even aan mijn directe Rotterdamse tong moesten wennen, was ik al meer dan gewend aan de Brabantse gezelligheid.

In Mierlo woon ik met mijn vriend Tom van den Reek (nummer 7 op de lijst van SAMEN) en onze geadopteerde Bosnische kanjer, Tango. Regelmatig zijn wij te vinden in de bossen in Mierlo of op de Strabrechtse Heide. Voor Tango kunnen wij ons geen betere omgeving wensen dan het groene Geldrop-Mierlo.

Door mijn relatie met Tom heb ik ook Miranda Verdouw (nummer 1 op de lijst van SAMEN) leren kennen. Vanaf dag 1 heeft Miranda iets in mij geraakt waardoor ik geïnteresseerd raakte in de gemeentelijke politiek. Met mijn aanmelding bij SAMEN tot gevolg. Waarom zal u denken. Nou dat is eigenlijk heel simpel. Ik ben er vol van overtuigd dat ik met mijn ervaring uit de randstad en mijn directe en vrij duidelijke mening kan bijdragen aan een beter Geldrop-Mierlo. 
Een Geldrop-Mierlo waar mens en dier met veel plezier kunnen en willen wonen. Een Geldrop-Mierlo waar we SAMEN met veel trots naar kunnen kijken.

Mijn eigen interesse en uitgebreide kennis ligt voornamelijk bij de zorg en immigratie. Er is niks belangrijker dan goede zorg voor onze medemens. Een fijne plek bieden aan de mensen die minder of niet zelfredzaam zijn. Al zijn dit uiteraard niet mijn enige interesses. Ik sta altijd open om over onderwerpen na te denken en te brainstormen, er is niks mooier dan ideeën uitwisselen en tot nieuwe inzichten komen of nog beter: om elkaar tot nieuwe inzichten te brengen.

14. Wendy Dopper

Ik ben Wendy Dopper, 23 jaar jong en woon sinds 10 jaar in Geldrop. Ik ben geboren in Aalst-Waalre en heb daar mijn eerste jaren doorgebracht, maar het grootste gedeelte woonde ik in Leidschendam.
Belangrijke punten voor mij zijn o.a. veiligheid, zorg en onderwijs. Voor mijn gevoel is er nog veel te doen op deze vlakken binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Tenslotte wil iedereen een prettige leefomgeving en een goede basis voor jongeren.

Er wordt wel eens gezegd "de politiek is aan het vergrijzen'. Bij SAMEN is dat gelukkig niet het geval en is het leuk om te zien hoe ervaren kandidaten met jongeren de discussie aan kunnen gaan en beiden hun bijdrage leveren. Zo kunnen wij veel van elkaar leren en ontstaan er nieuwe ideeën en inzichten.
Ook in de gemeenteraad willen wij samenwerken zodat wonen in de gemeente Geldrop-Mierlo nog fijner wordt, voor jong en oud.

15. Anky van der Steur

16. Elise Mellink

Ik ben Elise Mellink, 32 jaar jong en sinds bijna 2 jaar woon ik in het mooie Geldrop, en denk dat we het door samen te werken ons in kunnen zetten voor een nog mooier Geldrop.
Zelf werk ik in de zorg: Ben vorig jaar afgestudeerd als doktersassistente en werk nu als verpleegkundige in opleiding. Ik vind het namelijk belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Ook ben ik vrijwilliger bij Inner Vision: DE vrijwilligersgroep binnen Dynamo voor de hardere Dance evenementen en organiseren feesten voor de hardstyle en hardcore liefhebbers in Eindhoven en omstreken. Doordat ik in de zorg werk, zie ik dat het heel belangrijk is om naar elkaar om te zien, met elkaar in gesprek te blijven: SAMEN te werken!

Toen ik door Miranda gevraagd werd om ook mee te doen, moest ik wel even nadenken: Ik de politiek in? Politiek vond ik namelijk maar lastig, de politiek kwam bij mij erg “hard” over. Maar door gesprekken die gevoerd zijn en nadat ik mijn gedachten erover heb laten gaan, wil ik er helemaal voor gaan. Want ik denk echt dat politiek voor iedereen is! SAMEN met elkaar kunnen we een andere toon zetten. Van de “gewone” burger tot aan de minister president: het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, dan komen we verder! Het imago van politiek mag anders en ik hoop door mee te denken, te luisteren en te praten, een positieve en zorgzame stem mee te brengen binnen deze nieuwe partij.
Want tenslotte moeten we het SAMEN doen!

17. Harold Liebreks

Graag wil ik mij even voorstellen.
Ik ben Harold Liebreks bijna 53 jaar geboren in Geldrop en getogen in Mierlo.
In het dagelijks leven ben ik leidinggevende bij de Stichting Stadswacht Helmond, tevens ben ik ook Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) en Drank en Horeca controleur voor de gemeente Helmond en enkele Peelgemeentes.

Ook ben ik actief binnen het verenigingsleven van Mierlo, zo ben ik jaren lid geweest van Scouting Mierlo, Mifano en Parochieel Mannenkoor waar ik ook bestuursfuncties heb bekleed. Op dit moment ben ik actief lid van C.V. de Spruwwejagers in de functie als voorzitter en actief lid van het Senioren toneel van Senioren vereniging de Kerseplukkers.

In het verenigingsleven gaat het om SAMEN doelstellingen te bepalen en die dan ook SAMEN te behalen, SAMEN verantwoordelijkheden durven te nemen en SAMEN deze dan te dragen dat maakt een vereniging sterk. In de politiek is het niet anders, SAMEN met onze inwoners, verenigingen en bedrijven doelstellingen
bepalen en die verantwoordelijkheid dan ook SAMEN te dragen. Als SAMEN willen wij op deze manier de politiek bedrijven, SAMEN met de andere partijen, open, eerlijk en transparant.
SAMEN

18. Jeroen Spapens

19. Toon Nooijen

Toon is 69, maar onvermoeibaar. Waar je ook komt in Geldrop en er zijn vrijwilligers bij aanwezig, dan is Toon er waarschijnlijk ook wel bij. Hij zet zich met hart en ziel in voor de samenleving. En dan noemen we gewoon een paar voorbeelden: bij de Wintersfeer, bij Samenloop voor Hoop, Trap met Lust, in Wijkcentrum de Dreef, bij het jaarlijkse Beachvolleybaltoernooi en Actie voor Haïti. 

Het is niet voor niets dat Toon zich zo inzet voor al deze activiteiten. Toon werkt graag SAMEN aan een nog mooiere SAMENleving en draagt dus ook, daar waar mogelijk, zijn steentje bij.

20. Wilitha Theuws

21. Henriëtte van Bakel

Henriëtte is een erg betrokken inwoner die zich met name heel druk kan maken over misstanden in de zorg. Ze trekt er graag op uit met de camper en werkt graag in de tuin. En als ze even rust zoekt kan ze enorm genieten van muziek en lezen.

22. Rosita van Hoof

Ik ben Rosita van Hoof, 49 jaar en al jaren woonachtig in Mierlo. Ruim 25 jaar ben ik werkzaam geweest op verschillende advocatenkantoren, waar ik de functie juridisch secretaresse vervulde. Tegenwoordig ben ik eigenaresse van Brownies&downieS Geldrop, waar ik met ziel en zaligheid werk met mensen met een verstandelijk beperking. Bovendien zet ik me al enkele jaren vol enthousiasme in bij de boerencommissie van C.V. De Spruwwejagers.

Om heel eerlijk te zijn heb ik me nooit echt beziggehouden met de politiek. Toen Miranda mij dus vroeg om aan te sluiten bij haar politieke partij om hiermee een plek op te vullen in het bestuur, moest ik wel even nadenken. Is de politiek wel echt iets voor mij? Uiteindelijk heb ik volmondig “ja” gezegd, want ik geloof dat wij SAMEN veel kunnen veranderen.

Sinds 2004 zijn, zoals u uiteraard weet, Geldrop en Mierlo één gemeente; de gemeente Geldrop-Mierlo. Dit betekent dat we het SAMEN moeten doen. SAMEN met de ondernemers, SAMEN met de verenigingen en SAMEN met alle inwoners. SAMEN, zo ga ik het doen!

23. Nuelson Wau

24. Anita Weijmans

25. Tarek Bayoumy

Hallo.....mijn naam is Tarek Bayoumy en ik ben een zelfstandig ondernemer van 34 jaar. Ik ben opgegroeid in Mierlo.
Enkelen van jullie zullen mij vast en zeker kennen als die jongen die vroeger een coffeeshop wilde openen in Geldrop-Mierlo. Er is sinds die tijd veel veranderd en heb ik wel wat meer gedaan na mijn 21ste levensjaar.
Ik ben na mijn werkzaamheden voor ING en RVS terechtgekomen bij Coram International uit Geldrop, waar ik als business development manager mooie jaren heb beleefd, totdat ik als zelfstandig ondernemer ben verder gegaan. Inmiddels ben ik al 4 jaar exclusief zwembadbouwer en verdeler van enkele Duitse merken.

Ook op sociaal vlak heb ik enkele projecten succesvol afgerond. Ik heb speciale “Helden” dagen georganiseerd voor chronisch- en ernstig zieke kinderen. Het eerste CPO project (zelfbouw voor starters) geleid binnen Geldrop-Mierlo, geld opgehaald voor KiKa middels het organiseren van “Rock for Heroes”, actief meegewerkt aan de eerste “SamenLoop voor Hoop Geldrop-Mierlo” en stilletjes politiek actief geweest door langdurig te lobbyen voor de huidige “urgentieregeling”.

Ik sta op de lijst op nummer 25 bij de lokale partij "SAMEN" omdat ik van mening ben dat politiek in de gemeente maatwerk is en je alleen maar SAMEN ervoor kunt zorgen dat vraagstukken binnen onze lokale maatschappij worden opgelost.
Door SAMEN naar problemen te kijken kunnen we ook SAMEN oplossingen vinden.

Ik woon met mijn gezin in Brandevoort net over de gemeentegrens. Mocht ik verkozen worden dan zijn we graag bereid om weer in Mierlo te gaan wonen. Ik hoop jullie dan ook allemaal te kunnen aansporen om naar de stembus te gaan en er SAMEN iets moois van te maken.

26. Marianne Hoevenaars

Mijn naam is Marianne Hoevenaars. Ik ben de trotse moeder van twee dochters (20 en 18 jaar) en een zoon (17 jaar). Veel mensen zullen me o.a. kennen van de Voedselbank, van de Stichting Heppie, van de Cekem-Proms (Muziekkorps Euphonia), van FOG (Federatie Ondernemers Geldrop), en ik probeer wat te betekenen voor de Stichting Samen voor Geldrop-Mierlo. En nu dus op de lijst als lijstduwer voor SAMEN.