Openbaar vergaderen of achter gesloten deuren?

Openbaar vergaderen of achter gesloten deuren?

Tijdens een recente raadsbijeenkomst in Geldrop-Mierlo ontstond er discussie over het te frequent besloten houden van vergaderingen, aangewakkerd door een e-mail van een collega-raadslid. Daan Jansen van de partij SAMEN benadrukte de noodzaak voor transparantie en openbaarheid van vergaderingen, tenzij er dwingende redenen zijn voor beslotenheid.

Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN

Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2023 is een amendement van SAMEN aangenomen waardoor de licentie voor de Lokale Omroep 2024-2028 wordt gegund aan Studio24 en niet aan Studio040.

Verantwoordelijkheid nemen, niet verschuiven: De gymzalen van het Strabrecht College moeten zo snel mogelijk gerenoveerd worden

Verantwoordelijkheid nemen, niet verschuiven: De gymzalen van het Strabrecht College moeten zo snel mogelijk gerenoveerd worden

Politieke fracties in Geldrop-Mierlo verwerpen Silfo's nieuwe gymzaalplannen voor het Strabrecht College. De gemeente houdt vast aan 160.000 euro voor renovatie. Silfo's sluiting van zalen en druk voor nieuwe, duurdere opties worden bekritiseerd. De wethouder wordt ook bekritiseerd voor het niet handhaven van eerdere afspraken waarvan de leerlingen de dupe zijn.

Burgemeester Geldrop-Mierlo door het stof: Geldropse Indië-herdenking Blijft dankzij SAMEN

Burgemeester Geldrop-Mierlo door het stof: Geldropse Indië-herdenking Blijft dankzij SAMEN

De burgemeester van Geldrop-Mierlo moest tijdens een raadsvergadering het boetekleed aantrekken over de controversiële verplaatsing van de Indieherdenking. Na kritische vragen van SAMEN-fractievoorzitter Miranda Verdouw in een interpellatiedebat, gaf de burgemeester toe dat er fouten waren gemaakt. Een door SAMEN voorgestelde motie werd ingetrokken nadat de burgemeester beloofde een initiatief uit de samenleving te steunen. Als gevolg hiervan zal Geldrop-Mierlo volgend jaar weer een reguliere Indieherdenking hebben.

Opvanglocatie De Akert - verklaring SAMEN

Opvanglocatie De Akert - verklaring SAMEN

Als SAMEN Geldrop-Mierlo voelen we de noodzaak om te reageren op plannen om minderjarige vluchtelingen in verzorgingshuis De Akert te huisvesten. We bekritiseren het ontbreken van overleg en pleiten voor een menswaardige benadering van de opvangcrisis. Wij uiten onze twijfels over de keuze van de te huisvesten groep en locatie, en zouden liever gezinnen of een mix zien voor een betere integratie. We benadrukken het belang van adequate begeleiding en empathische communicatie met de gemeenschap en roepen op tot extra politie-inzet voor veiligheid.

Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

Wij, als fractie SAMEN, prijzen de samenhang in de kadernota, maar missen concrete, meetbare doelen. We zien vertraging en ontwijkende antwoorden in de communicatie richting de raad. We maken ons zorgen over personeelsverloop en pleiten voor meer betrokkenheid van burgers, meer duidelijkheid in beleid en meer doortastendheid in actie.

Leon Wang beëdigd als burgercommissielid

Leon Wang beëdigd als burgercommissielid

Leon Wang is tijdens de raadsvergadering van 30 mei jl. beëdigd als burgercommissielid voor SAMEN. Hij volgt Robin Liebreks op die taken als burgercommissielid niet langer kan combineren met zijn andere werkzaamheden. We bedanken Robin hartelijk voor zijn toewijding en inzet in de commissie Ruimte en wensen hem alle succes in zijn toekomstige werkzaamheden. Leon zal plaatsnemen in de commissie Algemene Zaken. Burgercommissielid Pieter van de Vossenberg schuift van de commissie Algemene Zaken naar de commissie Ruimte. We kijken uit naar de nieuwe inzichten en bijdragen van Leon Wang en Pieter van de Vossenberg in hun respectievelijke commissies.