De fractieassistenten

Vanavond zijn voor het eerst in de geschiedenis van Geldrop-Mierlo de fractieassistenten officieel benoemd door de burgemeester. Fractieassistenten mogen de fractie vertegenwoordige in de raadscommissies. Zij ondersteunen als het ware de raadsleden van een partij. Voor SAMEN zijn dat: Monique van de Stolpe, Jill Martens en Ed van den Berg. Wij wensen deze drie betrokken assistenten heel veel succes.

Lees meer

Is het vangnet goed gesloten?

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is door de gemeente gestopt met de subsidiëring van het schoolzwemmen. Om particuliere zwemles voor een bepaalde doelgroep nog steeds mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad destijds besloten een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen. We willen graag weten of deze vangnetregeling voldoende is. SAMEN heeft hierover dus vragen gesteld.

De vragen aan het college:

  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat zwemles had via het schoolzwemmen in de laatste 3 jaren dat we schoolzwemmen in Geldrop-Mierlo hadden en hoeveel kinderen via deze weg hun diploma behaalden?
  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat, sinds de vangnetregeling bestaat, zwemles hebben in onze gemeente (dus bij de 4 aangewezen zwemscholen) en hoeveel dat doen via de vangnetregeling? Misschien is er ook al iets te zeggen over het aantal diploma’s?
  • Is het bedrag van € 20.000,- een reëel bedrag gebleken?
  • Heeft u het gevoel dat de regeling voldoende bekend is bij onze inwoners?

We hopen natuurlijk dat de regeling zo uitgevoerd wordt dat iedereen die het nodig heeft ook daadwerkelijk geholpen wordt om de kosten van de zwemlessen te dragen. Ieder kind zou minimaal 1 zwemdiploma moeten kunnen halen, ook als de ouders het geld niet hebben om de lessen te betalen.

Lees meer

Hoe gaat het met de speeltuin?

De laatste tijd is Speeltuin de Viking wat minder open geweest en steeds meer mensen hebben daar last van, zeker mensen die een abonnement voor hun kinderen hebben. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat het lastig is om met vrijwilligers de hele zomer door te kunnen draaien. SAMEN heeft het college hierover echter wel een paar vragen gesteld. We willen graag weten hoe de stand van zaken nu is, maar we willen vooral weten of er nog toekomst in zit. Wat SAMEN betreft zou het ook bespreekbaar moeten zijn om het hek rond de speeltuin weg te halen, zodat het voor iedereen altijd toegankelijk is. Uiteraard moeten er dan wel goede afspraken gemaakt worden met de omgeving om mogelijke overlast te voorkomen.

Lees meer

Toch maar vragen stellen

In het verleden is al vaak aangegeven door het college dat er een sorteercentrum ingericht is bij de milieustraat om goederen te ontmantelen. Een goed initiatief dat we volledig ondersteunen. Ons bereiken echter geluiden dat dat sorteercentrum nog steeds niet (volledig) operatief is, omdat er niet voldoende personeel zou zijn. We zijn ervan overtuigd dat er genoeg mensen zouden moeten zijn die daar willen werken. Maar waarom lukt het toch maar niet om die mensen te vinden? We hebben daar vragen over gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. Uiteraard laten we de reactie van het college weten als de antwoorden binnen zijn.

Lees meer

Afscheid wethouder Verdouw

Op 4 juni nam Miranda Verdouw afscheid in de raad als wethouder van de gemeente Geldrop-Mierlo. Drie dagen later volgde de afscheidsreceptie voor collega's, mensen met wie ze werkte, maar zeker ook van de inwoners. Uiteraard gaat Miranda verder als fractievoorzitter van SAMEN.

Lees meer