Bestuur

Het bestuur van SAMEN wordt gevormd door:

  • Harold Liebreks – Voorzitter
  • Dick Verdouw – Secretaris
  • Rosita van Hoof – Penningmeester

En om binding te houden tussen bestuur en fractie is de fractievoorzitter (Miranda Verdouw) ook altijd aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur. 

Share