Onze ‘Regenboog Actie’ in de Raadsvergadering


Onze ‘Regenboog Actie’ in de Raadsvergadering

Als lokale politieke partij staan we bij SAMEN Geldrop-Mierlo voor diversiteit en inclusie. We geloven dat onze gemeenschap vreugde en solidariteit toont wanneer de regenboogvlag wappert. Het is daarom dat we, samen met de fracties van GroenLinks en PvdA, in de raadsvergadering van afgelopen dinsdag een symbolische regenboogactie ondernamen.

Dit initiatief, oorspronkelijk voorgesteld door de GroenLinks-fractie, was bedoeld om een boodschap van diversiteit en acceptatie 'het gemeentehuis in te brengen'. We zijn ons bewust van de terughoudendheid van het huidige college van B en W met betrekking tot het hijsen van de regenboogvlag, en we zullen blijven vechten voor het ondersteunen van onze LGBTQ+ gemeenschap.

In het recente verleden heeft het college van B en W herhaaldelijk geweigerd de vlag te hijsen, een houding die door veel in onze gemeenschap als onbegrijpelijk wordt gezien. In onze ogen is het hijsen van de regenboogvlag niet het bevoordelen van een groep ten koste van een ander, maar een demonstratie van solidariteit en acceptatie - een waarde die alle gemeenschappen ten goede komt.

Tijdens de vergadering nodigde onze fractievoorzitter, Miranda Verdouw, de raadsleden uit om een regenboog-speldje te komen halen, ter ondersteuning van de LGBTQ+ gemeenschap. Hoewel er aanvankelijk enige aarzeling was, toonden de meeste raadsleden uiteindelijk hun solidariteit door het speldje aan te nemen.

Er zijn bemoedigende tekenen dat de gesprekken over het versoepelen van het 'regenboogbeleid' zijn begonnen. Maar er is nog meer te doen. We zullen blijven vechten voor een voortdurende dialoog en betrokkenheid bij de juiste stakeholders. Samen streven we naar een Geldrop-Mierlo waar iedereen wordt geaccepteerd en gevierd, ongeacht wie ze liefhebben. We zijn vastbesloten om deze visie tot leven te brengen.

Ook het Eindhovens Dagblad besteedde aandacht aan de actie:

https://www.ed.nl/geldrop-mierlo/regenboogprotest-je-van-oppositie-in-geldrop-mierlose-raadszaal~a39ef715/