Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN


Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2023 is een amendement van SAMEN aangenomen waardoor de licentie voor de Lokale Omroep 2024-2028 wordt gegund aan Studio24 en niet aan Studio040.

Beide lokale omroepen bieden nieuwswaarde en het had de voorkeur dat beide omroepen intensief zouden samenwerken. Een laatste bemiddelingspoging is helaas op niets uitgelopen waardoor het aan de raad was om een keuze te maken tussen beide. Wij willen Studio040 bedanken voor de inspanningen die ze verricht hebben om te proberen nader tot elkaar te komen en om daarmee de eerste voorkeur van de raad nog eens te onderzoeken.

Het is duidelijk een geval van appels en peren vergelijken. Studio040, een ervaren radio- en tv-zender die zich vooral bezighoudt met de journalistieke hoofdpunten uit het nieuws. Het is ook een omroep waar Geldrop-Mierlo een kleine gemeente voor vormt, die even wat minder draait maar duidelijk inzet op verbetering van de zichtbaarheid. En Studio24, een (voornamelijk) online nieuwspagina die vooral het snelle nieuws brengt van dichtbij de mensen. Voor Studio24 is Geldrop-Mierlo de grootste gemeente.

In het raadsvoorstel gaf het college de voorkeur aan Studio040 maar in het aangenomen amendement spreken we een voorkeur uit voor het nieuws wat dichtbij onze inwoners staat. We vertrouwen erop dat Studio24 zal groeien in zowel journalistieke kwaliteit en veelzijdigheid.

SAMEN blijft zich inzetten voor transparante communicatie en nieuwsvoorziening die de belangen en het welzijn van onze inwoners vooropstelt.