Over SAMEN Geldrop-Mierlo

SAMEN Geldrop-Mierlo is een onafhankelijke lokale politieke partij uit de gemeente Geldrop-Mierlo. De partij is opgericht in aanloop naar de verkiezingen van 2018.

In 2017 stapte toenmalig wethouder Miranda Verdouw uit de SP en kwam de partij in Geldrop-Mierlo in een vrije val terecht. Een groep betrokken mensen, waaronder oud SP-leden en ongebonden burgers, besloot daarop om de schouders onder een nieuwe lokale partij te zetten, die zich inzet voor de inwoners van zowel Geldrop als Mierlo. Als nieuwkomer behaalde SAMEN direct twee zetels welke werden ingenomen door Miranda Verdouw en Maurits Habraken. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 behaalde SAMEN twee zetels. Miranda Verdouw en Daan Jansen nemen deze zetels in.

Hoewel sommige betrokkenen in het verleden banden hadden met de SP, is SAMEN Geldrop-Mierlo een onafhankelijke lokale partij die verantwoording aflegt aan de burgers in de gemeente en niet aan een partijbestuur in Den Haag. De partij kenmerkt zich door haar verzet tegen achterkamertjespolitiek en zet zich in voor gezinnen die soms wat minder te besteden hebben. SAMEN Geldrop-Mierlo streeft naar een dienstbare gemeente die samen met inwoners en ondernemers kijkt naar wat wel kan in plaats van wat niet kan, bijvoorbeeld door het faciliteren van burgerinitiatieven en het leveren van maatwerk in de zorg.

SAMEN is ook de enige onafhankelijke lokale politieke partij in de gemeente die zich focust op het belang van de gemeente in zijn geheel en niet in eerste instantie op Geldrop of Mierlo. Wij zijn van mening dat met deze blik uiteindelijk het beste resultaat behaald kan worden voor beide kernen.

De fractie

De burgercommissieleden

Het burgerlid ondersteunt de commissieleden bij het commissiewerk. Een burgercommissielid is geen lid van de gemeenteraad, maar neemt plaats in één van de commissies.

Het partijbestuur

Een partijbestuur is het bestuur van een politieke partij. Het bestuur is primair verantwoordelijkheid voor de samenstelling van kieslijst bij de verkiezingen, het verkiezingsprogramma, verkiezingscampagnes en de partijfinanciën. De fractie en het bestuur vormen de kern van een lokale partij. Voor de gekozen raadsleden is het verkiezingsprogramma leidend in hun dagelijkse politieke werk. Een goede samenwerking is dus essentieel.

Om binding te houden tussen bestuur en fractie is de fractievoorzitter altijd aanwezig bij de vergaderingen van het bestuur.

Wij zijn voortdurend op zoek naar mensen die een waardevolle bijdrage willen leveren aan onze missie. We waarderen diverse meningen en staan open voor nieuwe inzichten. Ben jij de enthousiaste persoon die we zoeken? Neem dan contact met ons zodat we SAMEN het verschil kunnen maken!

Politieke ervaring is niet nodig.