Verantwoordelijkheid nemen, niet verschuiven: De gymzalen van het Strabrecht College moeten zo snel mogelijk gerenoveerd worden


Verantwoordelijkheid nemen, niet verschuiven: De gymzalen van het Strabrecht College moeten zo snel mogelijk gerenoveerd worden

Het is onlangs duidelijk geworden dat de politieke fracties in Geldrop-Mierlo unaniem tegen de nieuwe gymzaal plannen van het Silfo schoolbestuur voor het Strabrecht College zijn. De gemeente heeft al 160.000 euro toegezegd voor de renovatie van de huidige gymzalen, en daar blijft het bij. Silfo had andere plannen en had zonder overleg de huidige gymzalen gesloten. SAMEN vindt deze aanpak onverantwoordelijk en onacceptabel, vooral omdat de leerlingen hiervan de dupe zijn.

We staan achter het oorspronkelijke renovatieplan en zijn van mening dat Silfo verantwoordelijkheid moet nemen voor het welzijn van de studenten en het juist beheren van publieke middelen. Wij vinden dat het schoolbestuur zich geen goede huurder heeft getoond door de zalen buiten gebruik te stellen en vervolgens de gemeenteraad onder druk te zetten voor nieuwe, kostbare gymzalen.

Bovendien zijn we kritisch over de rol van de wethouder. SAMEN vraagt al langer naar de kosten en baten van de herontwikkeling van het hele gebied. Door het ontbreken van dit overzicht vinden wij het onverantwoord om ruim twee miljoen euro uit te geven aan nieuwe gymzalen, terwijl de bestaande gymzalen nog goed zijn. Bovendien zou dit een vertraging opleveren van minimaal zes maanden voor veel andere bouwplannen in onze gemeente.

Daar gaat de raad niet mee akkoord en dat wist de wethouder ook wel. Hij laat de gemeenteraad de boodschap brengen en hij kan zeggen dat hij het in ieder geval geprobeerd heeft richting Silfo.

De wethouder had Silfo gewoon aan de eerder gemaakte afspraken moeten houden. Dan hadden leerlingen niet in weer en wind, in zomer en winter met de fiets naar andere gymzalen in Geldrop, Mierlo en zelfs Eindhoven hoeven te fietsen.

We houden in de gaten dat snel wordt begonnen met de renovatie.

Bij SAMEN geloven we dat goed onderwijs en gezond bewegen hand in hand gaan, maar dat moet wel op een verantwoorde en duurzame manier. Laten we SAMEN werken aan een praktische en eerlijke oplossing voor onze gemeenschap.

Bron: https://www.ed.nl/geldrop-mierlo/politiek-geldrop-mierlo-torpedeert-gymzalenplan-strabrecht-college~ad92988b2/