Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027


Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

Bekijk de recente inbreng van onze fractie SAMEN op de kadernota. Ondanks enkele positieve punten, zoals een verbeterde samenhang in de nota, maken wij ons zorgen over het gebrek aan concrete, meetbare doelstellingen en de trage en ontwijkende communicatie richting de raad. We hebben zorgen over het hoge personeelsverloop en roepen op tot meer betrokkenheid van onze burgers. We dringen aan op duidelijker beleid en roepen op tot actie op belangrijke gebieden.

Lees hier onze volledige inbreng en ontdek onze visie en suggesties om onze gemeente te verbeteren. We zijn vastberaden om SAMEN te werken aan een nog beter Geldrop-Mierlo.

Tot slot hierbij de inbreng van de fractie SAMEN op de kadernota. Allereerst dank aan de voorzitter, en dank aan alle betrokkenen bij het opstellen van deze kadernota nieuwe stijl. Een nieuwe stijl die aanspreekt door een betere samenhang. Maar tegelijkertijd is het ook een kadernota die nog niet af lijkt.

In deze Kadernota zien we wel heel vaak woorden als Vergroten, Verbeteren, en Voldoende langskomen. Nergens staat wat voldoende is, nergens staat ten opzichte van wat we verbeteren of vergroten. Eerder hebben we al eens besproken dat een stuk als dit veel meer SMART zou moeten zijn. In het doelstellingenakkoord was het al vaag en nu, ruim een jaar later, is het nog steeds vaag.

We begrijpen het echter wel. Het stuk geeft weer hoe er op dit moment gewerkt lijkt te worden. Zodra er iets gedaan wordt, kan nooit het verwijt komen dat het niet genoeg geweest is. En als we dan meenemen hoe enorm goed dit college is in het profileren, dan lijkt het alsof er heel veel gedaan wordt. Maar helaas, we kunnen het niet meten.

Wij hebben behoefte aan heel snel concrete stappen die gezet gaan worden om stappen vooruit te zetten. Er moeten met spoed wat dingen gaan gebeuren: het onderwijs moet op orde gebracht, de zorg is nog steeds niet op orde en dan hebben we het nog niet gehad over de woningen: hoe lang wachten we al op flexwoningen? Wanneer hebben onze eigen jongeren een woning? Het komt allemaal maar niet van de grond!

Concrete stappen, maar ook wat concreter en adequater communiceren in de richting van de raad. De antwoorden komen erg vaak te laat, en als ze wel op tijd zijn dan is het allemaal maar krap aan. Het is toch geen regel dat het minimaal 25 dagen moet duren om een antwoord te sturen. Uit ervaring weten we dat de ambtelijke organisatie vrijwel meteen aan de slag gaat met de beantwoording. Hoe moeilijk kan het dan nog zijn om er een klap op te geven? Misschien is het een idee om alleen nog bij politiek gevoelige antwoorden de antwoorden voor te leggen aan het college en dat de wethouder verder zelf fiat geeft om te versturen?

En als we dan al antwoorden krijgen dan wordt er te vaak ontwijkend geantwoord. Het lijkt wel alsof er een soort van verdediging opgezet wordt als er een vraag gesteld wordt. Terwijl we toch echt denken dat we als raad een taak hebben, en dat we die graag samen met het college zouden uitvoeren in plaats van tegen het college.

Ook de communicatie met externe partijen laat nog steeds te wensen over. Er wordt veel gesproken, veel over mensen, zonder de mensen erbij te betrekken. Er wordt gesproken zonder al te veel inhoud lijkt het wel, anders was de wethouder niet totaal verrast door het besluit van Silfo om de Regenboog te sluiten en van Korein om bijvoorbeeld de BSO compleet dicht te gooien in Mierlo.

En als blijkt dat we iets niet voor elkaar krijgen dan ligt dat natuurlijk aan de capaciteitsproblemen, aan het gebrek aan personeel. We hebben al lange tijd een torenhoog ziekteverzuim en we maken ons daar grote zorgen over. We zien ook mensen vertrekken, mensen die net binnenkomen, maar ook mensen die vele jaren bij de gemeente Geldrop-Mierlo hebben gewerkt en die soms nog niet eens een andere uitdaging hebben. En helaas blijkt te vaak dat ze geen exitgesprek hebben gehad om duidelijk kenbaar te maken waarom ze daadwerkelijk vertrokken zijn.

Soms moeten we ook gewoon eens wat meer met de vuist op tafel slaan en laten zien dat we uit een van de slimste regio’s van de wereld komen. Meer dan een half jaar moeten we wachten op het repareren van een lift op het station. Hoe dan? Dat is toch niet uit te leggen? Hoezo kan dat niet sneller gerepareerd worden? Een lift is echt geen rocketscience. Van ieder onderdeel zijn tekeningen. Is er geen bedrijf in onze regio die dat kan maken? Ja, misschien is het een iets duurder onderdeel als er 1 van gemaakt moet worden, maar kom op, een half jaar geen fatsoenlijk treinvervoer voor mensen met een beperking? Dat is toch altijd heel veel duurder?
Daar staan we dan met onze ambities op het gebied van een inclusieve samenleving. En als we het dan toch hebben over een inclusieve samenleving; hopelijk gaat deze gemeente ooit eens begrijpen dat het hangen van een vlag echt geen drama hoeft te zijn.

In het stuk lopen ook doelen en middelen weer dwars door elkaar. Zo staat er: ”Alle basisscholen in Geldrop-Mierlo zijn, (op weg naar het zijn van), een brede school.” Prima natuurlijk, maar er is nu al geen personeel te vinden om de bestaande brede scholen volledig te bemensen. Laten we kwaliteit boven kwantiteit blijven stellen. En als dat betekent dat we op een school geen Kinderopvang of BSO hebben, dan is dat zo.

Een ander voorbeeld waar doelen en middelen door elkaar gehaald worden is het stuk over de bibliotheken: “De twee bibliotheekvestigingen zijn qua interieur en exterieur getransformeerd naar eigentijdse, aantrekkelijke locaties waar inwoners van Geldrop en Mierlo trots op zijn, waardoor de bibliotheek een moderne voorziening is die bijdraagt aan het realiseren van de culturele ambities en de bredere doelstellingen binnen het sociaal domein.”
Gaan wij ons bemoeien met de inrichting van een instituut als de bibliotheek? En weer is er capaciteit minder voor nuttige dingen. Laten we als gemeente in overleg met de bibliotheek doelen bedenken en laat de bibliotheek zelf bedenken hoe ze dat vorm gaan geven!

En dan staan er nog wat dingen in die niet voldoende uitgelegd worden. Als er staat dat volgend jaar deelmobiliteit zichtbaar aanwezig is en verkrijgbaar zal zijn, dan zijn we benieuwd hoe dat gerealiseerd wordt. Betekent dit dat we bijvoorbeeld in gesprek gaan met de doorstarters van Go om ze terug naar Geldrop-Mierlo te halen?

In het stuk staat ook dat we nieuwkomers zo snel als mogelijk de Nederlandse taal laten leren en dat ze aan het werk gaan, zodat ze goed integreren in de samenleving en zij op een goed welzijnsniveau kunnen leven.”
Geldt dit voor nieuwkomers in het algemeen? Of discrimineren we hier op opleidingsniveau en/of land van herkomst? Tot op heden lijkt het erop dat we voor expats een uitzondering maken?

En dan is er nog de vraag of we als gemeente zelf evenementen gaan organiseren of dat we dat bij de inwoners laten. In het stuk staat: “Een van de nieuwe jaarlijks terugkerende evenementen die we naar Geldrop-Mierlo willen halen, is in het centrum van Mierlo gepland (naast bestaande evenementen zoals Pitpop en het Kersenpitfeest.” Laten we vooropstellen dat het Kersenpitfeest vast het Carnaval is, maar dat hier waarschijnlijk het Kersenoogstfeest bedoeld wordt. Maar over welk evenement hebben we het dan? Een feest om een feest te hebben? Of is er een doel wat we behalen, en bedenken we daar als gemeente een evenement bij? Of laten we het aan de inwoners over om met initiatieven te komen, en als die er niet komen, dan laten we het daarbij?

We zien het graag concreter en meer gericht op onze inwoners.
Zoals wellicht bekend heeft SAMEN vorige week een avond georganiseerd in de Coevering om eens met de mensen in gesprek te gaan in plaats van steeds maar weer over de mensen te spreken. In de kadernota staan acties genoemd die totaal niet passen bij die wijk. Ja hoor, er zijn echt wel mensen te vinden die duurzaamheid heel belangrijk vinden, maar het overgrote deel van de wijk woont in een sociale huurwoning waar ze betalen om een dak boven hun hoofd te hebben. Die hoef je niet lastig te vallen met een pilot zoals deze… Je had als gemeente met Woonbedrijf in gesprek kunnen gaan om de woningen die ze toch moesten renoveren, meteen gasvrij te maken. Of minimaal daarop voor te bereiden, maar goed die kans is inmiddels verkeken aangezien ze al een heel eind op weg zijn.

Nee hoor de eerste acties zouden moeten zijn dat je inwoners met redelijke vragen serieus neemt en dat je daar actie op onderneemt.

  • Mensen willen al heel lang een nieuwe containeractie.
  • Mensen willen dat de speeltuintjes bijgehouden worden. En als ze niet bijgehouden worden dan zien ze ze liever verdwijnen dan verpauperen.
  • Mensen willen dat er opgetreden wordt tegen mensen die hun straat laten verloederen en daarmee bijdragen aan een slechte naam van de wijk.

Dat zijn de dingen waar je mee aan de slag moet in de Coevering. En als je die dingen aanpakt die niet eens heel veel inzet kosten, dan heb je dat ene punt omhoog die je in 2027 wilt hebben volgend jaar al te pakken. Ga nu eens eerst luisteren voor je doelen opschrijft! En als je dan al een stuk over de Coevering schrijft, plaats er dan een foto bij die daarbij hoort en niet van de Jonkvrouw, of is de gemeente van mening dat er geen mooie foto’s te maken zijn in die wijk?

Tot slot. We zien bij de inbreng van de verschillende fracties een tweedeling. De coalitie die enkel wat aanbevelingen doet en een oppositie die een stuk kritischer is. Durf voorbij de coalitiediscipline te kijken en er SAMEN de schouders onder zetten om onze gemeente nog mooier te maken.