Openbaar vergaderen of achter gesloten deuren?


Openbaar vergaderen of achter gesloten deuren?

Vanavond tijdens de raadsbijeenkomst leek discussie te ontstaan in welke gevallen een vergadering of bijeenkomst achter gesloten deuren plaats dient te vinden. Aanleiding is een email van een collega-raadslid of een raadsbijeenkomst eind deze maand besloten of openbaar gaat worden. In reactie hierop gaf de wethouder aan dat het lijkt dat we in de loop der tijd vergaderingen en bijeenkomsten te gemakkelijk achter gesloten deuren laten plaatsvinden. Soms kan dat wenselijk zijn om vrijuit kunnen spreken en om van gedachten te kunnen wisselen. Soms ook omdat gevoelige informatie nog niet publiek gemaakt kan worden.

Terugkomend op de discussie die dus leek te ontstaan. De discussie werd door de voorzitter, onze burgemeester, snel afgekapt. Het onderwerp van de avond laat dit niet toe en het zou beter zijn dit in het presidium te bespreken. Het presidium vindt óók achter gesloten deuren plaats. Waarom gaan we zelfs de discussie wanneer we al dan niet achter gesloten deuren moeten zouden moeten vergaderen, achter gesloten deuren voeren? Daan Jansen, raadslid namens SAMEN, maakte hier nog tevergeefs een opmerking over.

Iedereen mag het standpunt van SAMEN In deze weten. Dat delen we gewoon in de openbaarheid:

SAMEN is voor transparantie en tegen achterkamertjespolitiek. Alle vergaderingen en andere bijeenkomsten zijn openbaar. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn om het achter gesloten te doen is dit vooraf bespreekbaar.

Terugkijkend op de afgelopen paar jaar had volgens SAMEN het overgrote meerendeel gewoon in alle openbaarheid gekund.