Onze lokale politieke partij staat voor een dienstbare overheid die zich inzet voor een leefbare gemeente waarin iedereen prettig kan wonen, werken en recreëren. SAMEN werken we aan een beleid dat gericht is op het behoud en versterken van de leefbaarheid van onze gemeenschap.

Laatste berichten

Opvanglocatie De Akert - verklaring SAMEN

2023-07-12
Als SAMEN Geldrop-Mierlo voelen we de noodzaak om te reageren op plannen om minderjarige vluchtelingen in verzorgingshuis De Akert te huisvesten. We bekritiseren het ontbreken van overleg en pleiten voor een menswaardige benadering van de opvangcrisis. Wij uiten onze twijfels over de keuze van de te huisvesten groep en locatie, en zouden liever gezinnen of een mix zien voor een betere integratie. We benadrukken het belang van adequate begeleiding en empathische communicatie met de gemeenschap en roepen op tot extra politie-inzet voor veiligheid.
Lees verder

Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

2023-06-21
Wij, als fractie SAMEN, prijzen de samenhang in de kadernota, maar missen concrete, meetbare doelen. We zien vertraging en ontwijkende antwoorden in de communicatie richting de raad. We maken ons zorgen over personeelsverloop en pleiten voor meer betrokkenheid van burgers, meer duidelijkheid in beleid en meer doortastendheid in actie.
Lees verder

Meer nieuwsberichten lezen? Lees verder op onze nieuwspagina.

Onze speerpunten

Snel meer betaalbare huur- en koopwoningen (en € 1000, - of meer per maand rekenen wij zeker niet onder betaalbaar).

Voorrang woningen voor mensen met binding met onze gemeente.

Wachtlisten jeugdzorg en WMO zo snel mogelijk inkorten en de zorg leveren die onze inwoners nodig hebben.

Maatwerk leveren op het gebied van zorg en zeker ok bij de huishoudelijke hulp.

Bizarre tarieven aanpakken bij de milieustraat Ophaalsysteem herzien (prijzen omlaag en serviceniveau verhogen)

Aanpakken zwerfvuil.

Gemeente zichtbaar in dienst van haar inwoners door het faciliteren en/of ondersteunen van burgerinitiatieven.

Meer lezen over onze speerpunten en verkiezingsprogramma? Klik hier.

Over ons

De raadsleden Miranda Verdouw en Daan Jansen fungeren als het publieke gezicht van SAMEN Geldrop-Mierlo. Ze staan echter niet op zichzelf en krijgen steun van burgercommissieleden. In nauwe samenwerking met het bestuur zetten zij zich in voor een verbeterd Geldrop-Mierlo.

Miranda Verdouw – Fractievoorzitter

Sinds 2010 heb ik al het geluk om mensen te mogen vertegenwoordigen in deze prachtige gemeente. Ik ben graag met mensen in gesprek wie of wat ze ook zijn. Voor mij is iedereen gelijk.

Daan Jansen – Gemeenteraadslid

Ik zet mij in voor een gemeente waarin het een plezier is om te wonen, te werken en te ondernemen door de verbinding te zoeken en de kloof tussen burger en bestuur te overbruggen.

Nieuwsgierig geworden naar de mensen achter SAMEN? Klik hier.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief is de beste manier om op de hoogte te blijven van onze inspanningen om uw stem te laten horen in het gemeentehuis.

Schrijf u nu in en mis niets.