Woningmarkt in een impasse: focus op betaalbare woningen noodzakelijk

Woningmarkt in een impasse: focus op betaalbare woningen noodzakelijk

Duizenden geplande huizen blijven ongebouwd door gebrek aan kopers. Bestaande woningen zijn duur omdat projectontwikkelaars er te weinig aan verdienen. Lokale politieke partij SAMEN pleit voor gemeentelijke actie om aan de vraag naar betaalbare woningen te voldoen.

Meer bouwen voor mensen in cruciale beroepen!

Meer bouwen voor mensen in cruciale beroepen!

In het kader van de begroting van 2023 is SAMEN-raadslid Daan Jansen maandag met de VVD in debat gegaan over de stelling: “Liever bouwen voor mensen in cruciale beroepen dan voor hoogopgeleide expats.”. De coalitie laat het initiatief over aan projectontwikkelaars en ook de VVD wil het vooral aan de markt overlaten. SAMEN vind dat we een zorgplicht hebben naar onze inwoners om ook betaalbaar te bouwen. Hiervoor moeten we het initiatief meer ons toe trekken en commerciële projectontwikkelaars buiten spel of onder druk zetten.

Helaas wil de raad niet betaalbaar bouwen!

Helaas wil de raad niet betaalbaar bouwen!

Gemeenteraad mist kans op betaalbare woningen bij de Visie Bleekvelden. Een amendement van SAMEN om 10% van de 219 nieuwe woningen betaalbaar te maken is weggestemd door een meerderheid van de raad. Opvallend gezien beloftes van alle partijen om betaalbaar te bouwen.

Wanneer echt betaalbaar wonen?

Wanneer echt betaalbaar wonen?

De wethouder organiseerde een avond over het "Masterplan Wonen", maar er werden geen concrete stappen gezet richting betaalbare woningbouw. De informatie was bekend en een echt Masterplan ontbreekt nog. Een motie voor meer aandacht voor huursubsidiegrens woningen is nog niet aangenomen. Ondertussen wordt er bij de buren actief gewerkt aan het woningtekort.

Afgelopen 4 jaar is er niks gebeurd op het gebied van wonen!

Afgelopen 4 jaar is er niks gebeurd op het gebied van wonen!

Stichting Huurdersbelangen heeft de vloer aangeveegd met het college van onze gemeente Geldrop-Mierlo dat is samengesteld uit CDA, DGG en DPM. Deze partijen komen met mooie woorden over zaaien en olifanten in stukjes snijden maar als je de opgesomde feiten leest, dan weet je wel beter.