Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN

Geldrop-Mierlo kiest voor Studio24 dankzij amendement van SAMEN

Tijdens de raadsvergadering van 11 december 2023 is een amendement van SAMEN aangenomen waardoor de licentie voor de Lokale Omroep 2024-2028 wordt gegund aan Studio24 en niet aan Studio040.

Burgemeester Geldrop-Mierlo door het stof: Geldropse Indië-herdenking Blijft dankzij SAMEN

Burgemeester Geldrop-Mierlo door het stof: Geldropse Indië-herdenking Blijft dankzij SAMEN

De burgemeester van Geldrop-Mierlo moest tijdens een raadsvergadering het boetekleed aantrekken over de controversiële verplaatsing van de Indieherdenking. Na kritische vragen van SAMEN-fractievoorzitter Miranda Verdouw in een interpellatiedebat, gaf de burgemeester toe dat er fouten waren gemaakt. Een door SAMEN voorgestelde motie werd ingetrokken nadat de burgemeester beloofde een initiatief uit de samenleving te steunen. Als gevolg hiervan zal Geldrop-Mierlo volgend jaar weer een reguliere Indieherdenking hebben.

Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

Inbreng SAMEN op Kadernota 2024-2027

Wij, als fractie SAMEN, prijzen de samenhang in de kadernota, maar missen concrete, meetbare doelen. We zien vertraging en ontwijkende antwoorden in de communicatie richting de raad. We maken ons zorgen over personeelsverloop en pleiten voor meer betrokkenheid van burgers, meer duidelijkheid in beleid en meer doortastendheid in actie.

Natuurlijk is SAMEN voor veilige wijken!

Natuurlijk is SAMEN voor veilige wijken!

Tijdens een recente raadsvergadering stelden de coalitiepartijen een extra ontsluitingsweg voor Luchen voor, een voorstel dat het belang van toegankelijkheid in alle wijken benadrukt. Ondanks het pleidooi van SAMEN om ook Hulst in het voorstel op te nemen vanwege de slechte ontsluiting, werd dit idee afgewezen met als reden dat Hulst geen nieuwe wijk is. Hoe het kan dat veiligheid belangrijker is voor nieuwe wijken dan voor oudere wijken. Helaas hebben we daarop geen antwoord gekregen.

Wanneer echt betaalbaar wonen?

Wanneer echt betaalbaar wonen?

De wethouder organiseerde een avond over het "Masterplan Wonen", maar er werden geen concrete stappen gezet richting betaalbare woningbouw. De informatie was bekend en een echt Masterplan ontbreekt nog. Een motie voor meer aandacht voor huursubsidiegrens woningen is nog niet aangenomen. Ondertussen wordt er bij de buren actief gewerkt aan het woningtekort.

Eindelijk klachtenprocedure Leerlingenvervoer?

Eindelijk klachtenprocedure Leerlingenvervoer?

Zou er dan eindelijk een fatsoenlijke klachtenprocedure komen voor het leerlingenvervoer? Vorig jaar heeft SAMEN meerdere keren vragen gesteld over het leerlingenvervoer. De belangrijkste dingen die we aangekaart hebben was dat er regelmatig iets misgaat maar dat de gemeente dat niet door heeft. Er is geen contact tussen de ouders en de gemeente. De clientenraad is afgeschaft en als je als ouder een klacht hebt moest je bij de vervoerder zijn en kon je dat niet bespreken met de opdrachtgever, de gemeente.

Afgelopen 4 jaar is er niks gebeurd op het gebied van wonen!

Afgelopen 4 jaar is er niks gebeurd op het gebied van wonen!

Stichting Huurdersbelangen heeft de vloer aangeveegd met het college van onze gemeente Geldrop-Mierlo dat is samengesteld uit CDA, DGG en DPM. Deze partijen komen met mooie woorden over zaaien en olifanten in stukjes snijden maar als je de opgesomde feiten leest, dan weet je wel beter.