Natuurlijk is SAMEN voor veilige wijken!

Natuurlijk is SAMEN voor veilige wijken!

Tijdens een recente raadsvergadering stelden de coalitiepartijen een extra ontsluitingsweg voor Luchen voor, een voorstel dat het belang van toegankelijkheid in alle wijken benadrukt. Ondanks het pleidooi van SAMEN om ook Hulst in het voorstel op te nemen vanwege de slechte ontsluiting, werd dit idee afgewezen met als reden dat Hulst geen nieuwe wijk is. Hoe het kan dat veiligheid belangrijker is voor nieuwe wijken dan voor oudere wijken. Helaas hebben we daarop geen antwoord gekregen.